Vj033 bluetooth headset head-mounted foldable stereo wireless belt bluetooth headset with wheat sports card

Mô tả ngắn

VJ033 Bluetooth Headset Head-Mounted Foldable Stereo Wireless Belt Bluetooth Headset with Wheat Sports Card
Sản phẩm này được bán tại Lazada
132.000 ₫ 238.000 ₫
Khuyến mãi -45% Tiết kiệm ngay 106.000 ₫