Tấm xốp nhiệt, bọt biển lau mỏ hàn

Mô tả ngắn

Tấm lau mỏ hàn 50x50x2mm (khi chưa có nước độ dày khoảng 2mm) Miếng lau mỏ hàn 50x50x2mm, khi có nước 55x55x12mm

FREESHIP 20K Sinh nhật Tiki: BESTGIATKBD Copy mã

Sản phẩm này được bán tại Shopee
4.000 ₫