Máy psp

Mô tả ngắn

Máy psp 2000 màu hồng Trầy nhẹ như ảnh Kèm thẻ 16gb đã có game Máy kèm sạc Hồng nhạt nhẹ nhàng
Sản phẩm này được bán tại Shopee
1.300.000 ₫

Giới thiệu Máy psp

Máy psp 2000 màu hồng

Trầy nhẹ như ảnh

Kèm thẻ 16gb đã có game

Máy kèm sạc

Hồng nhạt nhẹ nhàng