Jack Nguồn DC-022 5.5 2.1mm có ren ốc

Mô tả ngắn

Jack Nguồn Chân Cắm nguồn DC cái có ốc vặn ren bắt vỏ 5.5x2.1mm * Chân nguồn, jack nguồn DC 002, mặt đen tròn, lỗ tròn bắt vỏ hộp làm chân cấp nguồn D...

FREESHIP 20K Sinh nhật Tiki: BESTGIATKBD Copy mã

Sản phẩm này được bán tại Shopee
1.999 ₫