Cáp oculus link china 5m (2.1gbs)

Mô tả ngắn

Cáp Oculus Link China 5m Đầu TypeC - USB 3.0 Đã test chuẩn với kính Quest 2, tốc độ 2.1Gbs Đã test chuẩn với game pc như Halflife Alyx, suport cả Ques...

FREESHIP 20K Sinh nhật Tiki: BESTGIATKBD Copy mã

Sản phẩm này được bán tại Shopee
360.000 ₫

Giới thiệu Cáp oculus link china 5m (2.1gbs)

Cáp Oculus Link China 5m

Đầu TypeC - USB 3.0

Đã test chuẩn với kính Quest 2, tốc độ 2.1Gbs

Đã test chuẩn với game pc như Halflife Alyx, suport cả Quest 1 và Quest 2, dây bọc dù chắc chắn, đầu type C góc ngang tránh vướng víu khi sử dụng.